Przegląd techniczny

W celu zapewnienia dokładności pomiaru spektrofotometrów, firma Datacolor® zaleca prewencyjne przeglądy urządzeń co 1 rok lub częściej, w przypadku gdy urządzenie jest eksploatowane intensywnie lub gdy urządzenie używane jest niesprzyjających warunkach.

Prewencyjny przegląd techniczny, czyszczenie i sprawdzenie odchyłek pomiarowych spektrofotometru przy użyciu 12 certyfikowanych kolorowych płytek BCRA pozwala w porę zapobiec narastającym z czasem błędom.

Używane przez nas płytki kalibracyjne BCRA, jak i wszystkie inne certyfikowane płytki Datacolor® oraz wzorce bieli na całym świecie, charakteryzowane są na głównym instrumencie w firmie Datacolor® w Lawrenceville USA. Pozwala to na zachowanie najmniejszych z możliwych różnic pomiarowych między instrumentami Datacolor®.

Główny instrument mieszczący się w Datacolor Lawrenceville USA jest co roku kalibrowany w Instytucie NRC (National Research Council) w Ottawie, Kanada.

Dlaczego powinno przeprowadzać się coroczny prewencyjny przegląd spektrofotometru Datacolor® i co ma wpływ na jakość pomiarów urządzenia laboratoryjnego?

 • Brud/kurz zebrany na elementach optycznych przekazujących odbite światło od próbki.
 • Brud/kurz zebrany na elementach optycznych przekazujących światło odbite od sfery.
 • Poziom światła emitowanego przez lampę spektrofotometru. Lampa z każdym swoim błyskiem świeci coraz słabiej, w pierwszej fazie dość szybko traci światło z zakresu UV co bardzo ważne jest w przypadku pomiaru białości. W pewnych sytuacjach gdzie pomiar uzależniony jest od światła UV i gdy tych pomiarów jest wykonywane dużo, w celu uzyskania właściwego pomiaru zaleca się wymianę lampy co 3 miesiące.
 • Port lustrzanki który jest pokryty cienką warstwą minerału który odbija światło, z biegiem czasu powoli zaczyna żółknąć. Proces ten jest znacznie szybszy niż wewnątrz w sferze ze względu na to że port jest elementem ruchomym, który otwiera się i zamyka wielokrotnie w ciągu dnia. Dodatkowo na nim również zbiera się kurz i brud. Ta różnica i położenie portu względem próbki ma ogromny wpływ na dokładność pomiaru.
 • Kurz na pułapce połysku.
 • Zażółcenie i brud wewnątrz sfery.
 • Jakość i czystość wzorców kalibracyjnych. Zadrapana lub uszkodzona płytka kalibracyjna biała lub odcisk palca wewnątrz wzorca czarnego znacznie wpływa na
  jakość pomiaru.
 • Stan wewnętrznego zasilacza i poziom napięć pomiarowych.
 • Kontrola monochromatora czyli serca urządzenia składającego się z elementów optycznych i elektronicznych. Oprogramowanie diagnostyczne sprawdza sygnał z zestawu 256 diod reagujących na padające na nie rozczepione światło.
 • W niektórych urządzeniach starszego typu co roku należy wymieniać akumulatory podtrzymujące pracę monochromatora.