Datacolor Match Pigment

  • Kolejna generacja algorytmów do obliczania barwy zapewnia szybszy, bardziej dokładny dobór do pomiarów przeźroczystych, półprzeźroczystych oraz nieprzeźroczystych wraz z inteligentną funkcją korekcji koloru i nowymi metodami jego kalibracji.
  • Dostępna tylko w Datacolor® funkcja Smartmatch dostarcza bardziej dokładne recepty już po pierwszym doborze.
  • Unikalna i opatentowana metoda doboru “Wood stain Matching” pozwala na osiągnięcie bardziej dokładnych wyników dla przeźroczystych powłok dla drewna różnego rodzaju przy minimalnej ilości prób i błędów.
  • Niezrównana łatwość użycia przy pomocy “Centrum Formuł”. Funkcja ta pozwala pracować w sposób, który Ty uważasz za słuszny za pomocją wirtualnego labolatorium kolorystycznego. Dokonaj doboru pojedynczej próby lub całego folderu standardów, następnie możesz je poprawić, wyszukać, odzyskać, zachować, zmniejszyć lub zmienić jednostki – wszystko na jednym ekranie – w sposób jaki sobie wybierzesz. Kompleksowe działania związane z doborem koloru są teraz proste i intuicyjne w wykonywaniu.
  • Solidna i niezawodna baza danych: Baza danych Sybase zapewnia integralność, elastyczny dostęp do danych i wysoką wydajność

Stworzony dla:
Farb, tworzyw i przemysłu kosmetycznego.

Dostępne wersje programu

Datacolor Match Pigment Datacolor Match Pigment PLUS WS Datacolor Match Pigment PLUS
Dołączona wersja Datacolor TOOLS Plus dla kontroli jakości Tak Tak
Dołączona wersja Datacolor TOOLS Basic dla kontroli jakości Tak
Przykłądowe Szablony oraz konfiguracje Tak Tak Tak
Nawigator Danych o wyglądzie Windows Explorer Tak Tak Tak
Możliwość konfiguracji i softowania Centrum formuł Tak Tak Tak
Możliwość konfiguracji Doboru Celu Tak Tak Tak
Dobór koloru po 1 kliknięciu Tak Tak Tak
Korekta po jednym kliknięciu Tak Tak Tak
Możliwość ręcznego doboru oraz korekty Tak Tak Tak
Możliwość doboru po poziomie Contrast Ratio Tak Tak Tak
Wyszukiwanie Formuł/Wyszukiwanie i Korekta(po folderze, bazie danych, substracie itd.) Tak Tak Tak
Wiele możliwość korekt Tak Tak Tak
Kombinacyjny Dobór Tak Tak Tak
Technologia Smart Match Tak Tak
Wiele modeli doboru (przeźroczyste, przepuszczalne, półprzeźroczyste, nieprzeźroczyste) Tak Tak Tak
Kompensacja połysku Tak Tak Tak
Zmiana skali stężenia Tak Tak Tak
Administracja kalibracją kolorantów i zestawów Tak Tak
Różne poziomy dostępu dla użytkowników Tak Tak Tak
Utrudniony dostęp dla najważniejszych części programu Tak Tak Tak
Możliwość umieszczenia bazy danych na serwerze Tak Tak Tak
Opcja znajdź i dopasuj Tak Tak
Definicja udziałów ułamkowych i przedstawienie formuły Tak Tak
Nawigator szybkiego wyboru oraz filtrowanie po nazwie Tak Tak
Kopiowanie próek kolorantów oraz formuł do katalogu Tak Tak
Zmienny wewnętrzny %R, szorstkość substratu, korekta styku optycznego Tak Tak
Połączona/zoptymalizowana kalibracja kolorantu Tak Tak
Użyj %Transmisji lub %Remisji na czarnym podłożu jako drugi cel lub specyfikację współczynnika pochłaniania Tak Tak
Dobór przechodzącego i odbitego koloru lub jednoczesny dobór Tak Tak
Kolejkowanie zadania i rozłączny dobór Tak Tak
Dobór przechodzącego i odbitego koloru jednocześnie Tak Tak
Kolejkowanie zadania i dobór rozłączny Tak Tak
Dobór wg współrzędnych koloru Tak Tak
Wartości priorytetu składnika Tak Tak
Wartości kompatybilności składnika Tak Tak
Szeregowanie Tak Tak
Funkcje kolejki (obsługa, dobór, podgląd) Tak Tak
Wymiana danych z Datacolor Paint Tak Tak
Obsługa linii produktu Tak Tak
Automatyczny wybór bazy Tak Tak
Dobieranie przez zestaw kolorantów Tak Tak
Łatwy dobór Tak Tak
Dobór kolorów dla metalików, pigmentów o specjalnym efekcie oraz inteferencyjnych Tak Tak